Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawy tłucznia betonowego na 2010 rok

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DR/P8/341/09
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma „Ren-Trans” Renata Jóźwicka ul. Budowlana 2 85-874 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 154.000,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bydgoskiej w miejscowości Ostromecko

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Z wolnej ręki
nr sprawy: DR/P9/341/09
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2009
wynik postępowania: Wykonawca: Przedsiebiorstwo Wielobranżowe MAX ul. Warmińskiego 5/1, 85-054 Bydgoszcz. Cena: 10.849,69 zł brutto 

zamówienie na:

PRACE GEODEZYJNE 2010

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: GN/PG/341/09
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 8 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Mieczysław Macierzyński ul. Gazowa 13; 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 9.076,80 zł brutto (łączna cena za poszczególne elementy prac geodezyjnych) Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Szacunki nieruchomości 2010

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GN/SzN/341/09
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ATIP Obsługa Nieruchomości ul. Pomorska 7/3A; 85-046 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 2.891,40 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: .
termin składania ofert: 7 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: Dnia 07.12.2009r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „ Dąbrowa Chełmińska” uchwalonym uchwałą Nr XII/86/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2004r. przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oraz działki rolnej położonej w miejscowości Borki. 

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: IF/ŚO/341/09
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 7 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.H.U. „PRODOMO+” Laszuk Marcin ul. Polna 21; 86-200 Chełmno. Cena wybranej oferty: 463.045,23 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego lekkiego z dowozem na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku

zamawiający: ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZOS/O/341/09
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 3 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186 62-600 Koło Cena wybranej oferty: 153.377,70 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa – ON na potrzeby Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZOS/ON/341/09
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 3 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: GAZMAR Marwitz Radosław ul. Bydgoska 2 86-260 Unisław Cena wybranej oferty: 134.520,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA 2010 R.

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: IF/P/341/09
wartość: PONIZEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 2 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: „DULCET” Sp.j. Strzyżawa 29, 86-070 Dąbrowa Chełmińska. Cena wybranej oferty: 23.955,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bydgoskiej w miejscowości Ostromecko

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DR/P7/341/09
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 14 października 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAX” Smolińska Kamilla ul. Warmińskiego 5/1 85-054 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 194.150,30 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska (etap I)

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: WK/KND-DCH/341/
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 24 września 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. ul. Angowicka 47; 89-600 Chojnice Cena wybranej oferty: 481.810,59 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostromecko

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 26 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Usługowo – Handlowy inż. Zbigniew Dylewski ul. Górna 20A 87-600 Lipno Cena wybranej oferty: 1.843.121,90 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej bez przyłączy na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 18 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Usługowo – Handlowy inż. Zbigniew Dylewski ul. Górna 20A 87-600 Lipno Cena wybranej oferty: 268.629,73 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa boiska do piłki nożnej w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMINSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: POWYŻEJ 14000 EURO
termin składania ofert: 17 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 751.623,92 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny

zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wojciecha i Katarzyny
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 1 lipca 2009  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.P.H.U. WEGNER i MICHALAK ul. Na Skarpie 14; 89-410 Więcbork Cena wybranej oferty: 151.152,35 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa boiska do piłki nożnej w Boluminie wraz z likwidacją zbiornika wodnego

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 18 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.H.U. SEROCKI Jerzy Serocki Gzin 10; 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 164.482,84 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Ułożenie podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej.

zamawiający: ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 10 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Best Sport Pro Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5; 34-300 Żywiec Cena wybranej oferty: 98.576,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Wybarna oferta: Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN ul. Gdańska 27; 85-021 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 959.572,70 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Roboty drogowe polegające na budowie asfaltowych nawierzchni jezdni oraz remontów nawierzchni istniejących

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 11 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: STRABAG Sp. z o.o. ul. Brechta 7; 03-472 Warszawa Cena wybranej oferty: 435.656,98 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na cele mieszkaniowe w miejscowości Czemlewo

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: POWYŻEJ14.000 EURO
termin składania ofert: 23 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Usługowo –Handlowe „LEM-BUD” Sp. z o.o. ul. Okólna 128; 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 139.139,46 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »