Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa – ON na potrzeby Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIZEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 19 grudnia 2008  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: DULCET Sp. j. Strzyżawa 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 127.300,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS lub równoważne na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku

zamawiający: ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZADOWEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIZEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 19 grudnia 2008  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: GRABOWSKI Sp.k. ul. Dworcowa 39 88-230 Piotrków Kujawski Cena wybranej oferty: 128.100,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2009 r.

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 17 grudnia 2008  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: DULCET Sp. j. Strzyżawa 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 20.040,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wałdowie Królewskim dla obszaru ograniczonego: od południowego-wschodu drogą dojazdową - działkami Nr 230, 8/1 i 23/1 obręb geodezyjny Bolumin, od północnego-zachodu granicą lasu - działkami Nr 87/1LP, 88/1LP i 88/2LP obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, działkami Nr 89/1LP i 89/2 LP obręb geodezyjny Ostromecko, od południa granicą działek Nr 13/2, 17/2, 15, 20, poprzez działkę Nr 24/1, granicą działki nr 25/12, 29/1 i 29/2 obręb geodezyjny Wałdowo Król.

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000
termin składania ofert: 30 października 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta złożona przez: AWJ Wojciech Jaworski ul. Jarmużowa 3 85 - 410 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 60.268,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: .
termin składania ofert: 27 października 2008  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa drogi zbiorczej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ostromecko

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 21 października 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta: P.H.U. „SEROCKI” Jerzy Serocki Gzin 10 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 236.070,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego autobusu min. 37 miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkich

zamawiający: GMINA DĄBROWACHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 25 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: KAPENA S.A. Włynkówko 49A 76-200 Słupsk Cena wybranej oferty: 395.402,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETRAG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 6 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta: a) w części I zamówienia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział w Poznaniu Pion Klienta Korporacyjnego w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 20 C 85-810 Bydgoszcz Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą liczbę punktów kryteriach oceny ofert zawartych w SIWZ tj. cena 60%; zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 40%. b) w części II zamówienia: Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Grup Odział Regionalny w Toruniu ul. Moniuszki 11/13 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 100%.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 29 lipca 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta nr 3 złożona przez: W.P.U.P “MELBUD” S.C. ul. Tramwajowa 12 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 326.960,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa pompowni strefowej PS-1 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 23 lipca 2008  10:00
wynik postępowania: W w yniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta złożona przez: P.T.H.U. „HYDRO-MARKO” ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin Cena wybranej oferty: 189.777,10 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: .
termin składania ofert: 25 czerwca 2008  11:00
wynik postępowania: W dniu 25.06.2008 r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbył się pierwszy przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, za które uzyskano następujące ceny (patrz tabela poniżej): 

zamówienie na:

: Zakup średniego samochodu ratowniczo-ekologicznego (gaśniczego) z napędem 4 x 4 dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: OSP DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETRAG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 27 maja 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta złożona przez: Stolarczyk Mirosław PUH ul. Ściegiennego 268A 25-116 Kielce Cena wybranej oferty: 595.883,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ.  

zamówienie na:

Dostawy materiałów instalacyjnych przeznaczonych do budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ TZW. PROGÓE UNIJNYCH
termin składania ofert: 31 marca 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta złozona przez:PPH PIEC-MAT-BUD Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6 A, 85-741 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 42.610,62 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Wzmocnienie nawierzchni ulicy Pod Wałem w m. Czarże oraz utwardzenie nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Otowice i ulicy Leśnej w m. Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 26 marca 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta złozona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o. w Świeciu ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie Cena wybranej oferty: 303.597,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Remont nawierzchni drogi gminnej Czarże - Gzin i w m. Reptowo

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 26 marca 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o. w Świeciu ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie Cena wybranej oferty: 96.565,44 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY
nr sprawy:
wartość: .
termin składania ofert: 27 lutego 2008  11:00
wynik postępowania: . 

zamówienie na:

Remont cząstkowy dróg w Gminie Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIZEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 14 lutego 2008
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta złożona przez: Zakład Usług Komunalnych Roman Pilarski ul. Pocztowa 3/9 89-100 Nakło Cena wybranej oferty: 733,22 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa - ON na potrzeby Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 12 lutego 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została wybrana oferta złozona przez firmę:GAZMAR Radosław Marwitz ul. Bydgoska 2; 86-260 Unisław Cena wybranej oferty: 136.640,00 zł Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Całoroczna obsługa gminy Dąbrowa Chełmińska w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 417)

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIZEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 4 lutego 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta złożona przez:Zakład Inżynierii Środowiska EKO-PROJEKT Kukla i Wspólnicy Sp. j. ul. Zdrojowa 2 43-200 Pszczyna Cena wybranej oferty: 13.139,40 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Dostawy soli drogowej niezbrylającej – DR do mieszanki piaskowo - solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 4 lutego 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta złożona przez: „KREX” Sp. z o.o. ul. Kleszczelowska 84A 17-100 Bielsk Podlaski Cena wybranej oferty: 164.944 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »