Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBU URZĘDU GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETRAG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 21 grudnia 2007  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta złozona przez firmę: PARTNER XXI PIK Sp. z o.o. ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 1.091,90,00 cena łączna poszczególnych artykułów biurowych Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

ZAKUP I DOWÓZ TŁUCZNIA BETONOWEGO

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 18 grudnia 2007  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Paweł Śliwiński ul. Kasztanowa 9 Ostromecko, 86-070 Dąbrowa Chełmińska  

zamówienie na:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb geodezyjny Ostromecko dla obszaru ograniczonego drogą wojewódzką Nr 551 wraz z jej fragmentem, drogą gminną Nr 0535001, osiedlem zabudowy mieszkaniowej Konty drogą gminną dz. Nr 283 i terenami leśnymi z rezerwatem Las Mariański oraz terenem ogródków działkowych

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 23 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Pracownia Projektowa „SIGMA” Jerzy Posadzy ul. Strzelecka 10/26 85-309 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 42.700,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w miejscowości Ostromecko

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 22 listopada 2007  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta firmy: Rollstick Toruń Sp. z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 365.061,21 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ 208D

zamawiający: .
tryb zamówienia: .
nr sprawy:
wartość: wartość minimalna 2 500 zł netto
termin składania ofert: 7 listopada 2007  11:00
wynik postępowania: PROTOKÓŁ Sporządzony w dniu 12.11.2007 r. na sprzedaż samochodu marki MERCEDES BENZ 208 D, nr rejestracyjny CBY 30GA Komisja przetargowa w składzie: 1. Radosław Ciechacki – przewodniczący; 2. Anna Lewicka – członek komisji; 3. Wiesława Drążyk – członek komisji, stwierdziła, iż w wymaganym terminie tj. do dnia 07.11.2007 r. do godziny 10.00 wpłynęła jedna oferta w przedmiotowej sprawie. Oferta została złożona przez: Jolantę Chłopik, Andrzeja Chłopik, Królewiec 38; 05-300 Mińsk Mazowieck. Cena oferty: 2.682,00 zł netto. W związku z powyższym Komisja Przetargowa stwierdziła, iż samochodu marki MERCEDES BENZ 208 D, nr rejestracyjny CBY 30GA zostaje sprzedany za cenę 2.682,00 zł netto + podatek VAT P. Jolancie Chłopik i Andrzejowi Chłopik.  

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: n/d
termin składania ofert: 19 września 2007
wynik postępowania: W dniu 29 września 2007 r. odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: 

zamówienie na:

Dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w sezonie 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: poniżej tzw. progów unijnych
termin składania ofert: 18 września 2007
wynik postępowania: Gmina Dąbrowa Chełmińska informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAXIMA” Dariusz Latański ul. Niepodległości 38/59 88-100 Inowrocław Cena wybranej oferty: 189,10 zł brutto/t Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert. 1) oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Obrotu Solą „SÓL-TOR” Sp. j. ul. Bukowa 7 87-100 Toruń cena – 207,40 zł brutto/t punktacja – 91,18 2) oferta nr 2 P.H.U.P. „GER-POL” Sp. J. ul. Toszecka 101 44-100 Gliwice cena – 242,78 zł brutto/t punktacja – 77,89 3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAXIMA” ul. Niepodległości 38/59 88-100 Inowrocław cena – 189,10 zł brutto/t punktacja – 100 4) „KREX” Sp. z o.o. ul. Kleszczelowska 84A 17-100 Bielsk Podlaski cena – 347.700,00 zł brutto/t punktacja – 0,05  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej i dróg na osiedlu „Pod Gruszą” w miejscowości Ostromecko

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: poniżej tzw. progów unijnych
termin składania ofert: 17 września 2007
wynik postępowania: Gmina Dąbrowa Chełmińska informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta: HYDROTERM Zygmunt Biernacki ul. Grunwaldzka 235 85- 438 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 87.230,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert. 1)oferta nr 1 Biuro Studiów i Projektów BIPROKABEL Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz cena – 114.680,00 zł punktacja – 76,06 2)oferta nr 2 HYDROTERM Zygmunt Biernacki ul. Grunwaldzka 235 85- 438 Bydgoszcz cena – 87.230,00 zł punktacja -100  

zamówienie na:

Wymiana części stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkalnych budynkach komunalnych w miejscowości Rafa i Ostromecko

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: ponizej tzw. progów unijnych
termin składania ofert: 3 września 2007
wynik postępowania: Wybrana oferta: PHU TECHUD Sławomir Piecuch ul. Gliki 31E 85-100 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 27.772,92 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Utrzymanie przejezdności i likwidacja gołoledzi na drogach w Gminie Dąbrowa Chełmińska – około 100 km dróg - w sezonie 2007/2008, 2008/2009 i 2009 /2010

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej tzw. progów unijnych
termin składania ofert: 30 sierpnia 2007  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.H.U. Serocki Jerzy Serocki Gzin 10 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 433,35 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 1) oferta nr 1 P.H.U. Serocki Jerzy Serocki Gzin 10 86-070 Dąbrowa Chełmińska cena – 433,35 zł; punktacja – 100  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Gzinie Górnym

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIZEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH
termin składania ofert: 27 sierpnia 2007
wynik postępowania: Wybrana oferta: HYDROTERM Zygmunt Biernacki ul. Grunwaldzka 235 85- 438 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 46.360,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert. 1) oferta nr 1 Firma Gutkowski Gutkowski Jan ul. 17 Stycznia 92 64-100 Leszno cena – 225.700,00 zł punktacja – 20,54 2) oferta nr 2 HYDROTERM Zygmunt Biernacki ul. Grunwaldzka 235 85- 438 Bydgoszcz cena – 46.360,00 zł punktacja – 100  

zamówienie na:

SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI:

zamawiający: WóJT GMINY DąBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2007  11:00
wynik postępowania: W dniu 18.06.2007 r. odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: 

zamówienie na:

Zakup i dowóz tłucznia betonowego oraz szlaki

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 60.000 EURO
termin składania ofert: 27 kwietnia 2007
wynik postępowania: W dniu 27.04.2007 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki – Przewodniczący, Dorota Kraska – Członek Komisji, Aleksandra Kirchner – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Zakup i dowóz tłucznia betonowego i szlaki” znak sprawy: DR/P7/07 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Śliwiński Ostromecko ul. Kasztanowa 9 za cenę: tłuczeń betonowy 30,50 zł brutto/t; szlaka 21,96 zł brutto/t. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 27.04.2007r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Śliwiński Ostromecko. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Utwardzenie nawierzchni tłuczniowej w m. Otowice oraz wzmocnienie nawierzchni drogi w m. Czarże ulica Pod Wałem

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 60.000 EURO
termin składania ofert: 11 kwietnia 2007
wynik postępowania: W dniu 11.04.2007 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki – Przewodniczący, Kamil Rożko – Członek Komisji, Aleksandra Kirchner – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Utwardzenie nawierzchni tłuczniowej w m. Otowice oraz wzmocnienie nawierzchni drogi w m. Czarże ulica Pod Wałem” znak sprawy: DR/P5/07 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie za cenę: 232.292,88 zł brutto; 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113 87-100 Toruń za cenę: 254.464,24 zł brutto; 3. Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Glinki 148 85-861 Bydgoszcz za cenę: 266.251,46 zł brutto; Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 12.04.2007r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Świecie. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Wykonanie dywanika z masy mineralno-asfaltowej na drodze Ostromecko-Reptowo oraz wykonanie wzmocnienia nawierzchni drogi Czarże - Gzin

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 11 kwietnia 2007
wynik postępowania: W dniu 11.04.2007 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki – Przewodniczący, Kamil Rożko – Członek Komisji, Aleksandra Kirchner – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Wykonanie dywanika z masy mineralno-asfaltowej na drodze Ostromecko-Reptowo oraz wykonanie wzmocnienia nawierzchni drogi Czarże - Gzin” znak sprawy: DR/P6/07 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie za cenę: 85.534,20 zł brutto; 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113 87-100 Toruń za cenę: 123.433,50 zł brutto; 3. Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Glinki 148 85-861 Bydgoszcz za cenę: 106.926,90 zł brutto; Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 12.04.2007r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Świecie. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Remont cząstkowy dróg

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 60.000 EURO
termin składania ofert: 26 lutego 2007
wynik postępowania: W dniu 26.02.2007 o godzinie 10:25 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki – Przewodniczący, Małgorzata Sadurska – Członek Komisji, Aleksandra Kirchner – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Remont cząstkowy dróg” znak sprawy: DR/P1/07 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Zakład Usług Komunalnych ul. Pocztowa 3/9 89-100 Nakło. Cena oferty (suma brutto poszczególnych rodzajów remontu): 473,80 zł. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 26.02.2007r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – Zakład Usług Komunalnych. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego Ostromecko ul. Kolejowa

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 60.000 EURO
termin składania ofert: 26 lutego 2007
wynik postępowania: W dniu 26.02.2007 o godzinie 10:35 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki – Przewodniczący, Małgorzata Sadurska – Członek Komisji, Aleksandra Kirchner – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego Ostromecko ul. Kolejowa” znak sprawy: DR/P2/07 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. PW MARZ-BUD Bąkowo 20, 86-160 Warlubie, za cenę 25.685,58 zł brutto. 2. Przedsiębiorstwo „RJC” Łabino ul. Sienkiewicza 17, 83-050 Kolbudy, za cenę 22.750,61 zł brutto. 3. PW PRAKSIS Sp. z o.o. ul. 2 Października 8, 85-799 Bydgoszcz, za cenę 21.960,00 zł brutto. 4. PKP Energetyka z siedzibą w Warszawie, Zakład Kujawski ul. Zygmunta Augusta 7 85- 082 Bydgoszcz, za cenę 19.220,09 zł brutto. 5. P.U.H. „Elektro-Remont” ul. Szenwalda 30 86-300 Grudziądz, za cenę 24.343,47 zł brutto. 6. P.P.U.H. „ELTRANS” ul. Wrzesińska 43/45 paw. 38 62-200 Gniezno, za cenę 22.190,40 zł brutto. 7. Zakład energetyczny Toruń Energohandel Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 87-100 Toruń, za cenę 21.594,00 zł brutto. 8. LIN-BUD s.j. ul. Wapienna 10A 87-100 Toruń, za cenę 22.448,00 zł. brutto. 9. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ul. Rzeszowska 3 85-373 Bydgoszcz, za cenę 24.278,00 zł brutto. 10. Zakład Instalacyjny PAKTOL ul. Tatrzańska 11 86-031 Wilcze, za cenę 24.034,00 zł brutto. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 27.02.2007r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 4 – PKP Energetyka z siedzibą w Warszawie, Zakład Kujawski ul. Zygmunta Augusta 7 85- 082 Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Ostromecko – os. Zabasta

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG OGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 60.000 EURO
termin składania ofert: 26 lutego 2007
wynik postępowania: W dniu 26.02.2007 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Aleksandra Kirchner – Członek Komisji, Małgorzata Sadurska – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Ostromecko – os. Zabasta. Znak sprawy IF/IZ/07 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. „HYDRO-GEO” s.c. ul. Modrakowa 62/26, 85-864 Bydgoszcz - 1,0 % od wartości netto inwestycji po przetargu; 2. Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa „POBUD” Sp. z o.o. ul. A.G. Siedleckiego 14, 85 – 868 Bydgoszcz - 1,4 % od wartości netto inwestycji po przetargu; 3. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. ul. Fordońska 353 85 – 766 Bydgoszcz - 1,88 % od wartości netto inwestycji po przetargu; 4. „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz- 1,39 % od wartości netto inwestycji po przetargu; Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 02.03.2007 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 –„HYDRO-GEO” s.c. ul. Modrakowa 62/26, 85-864 Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa wraz z rekultywacją gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bolumin”.

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2007
wynik postępowania: W dniu 31.01.2007 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Kazimierz Porażyński – Członek Komisji, Aleksandra Kirchner – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa wraz z rekultywacją gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bolumin”, znak sprawy: OŚ.1/07. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej sp. z o.o. ul. Fordońska 353 85 – 766 Bydgoszcz - 1,5 % od wartości netto inwestycji po przeprowadzonych przetargach na wykonanie dokumentacji technicznej i prac wykonawczych. 2. „Inwestprojekt’ Sp. z o.o. ul. Glinki 92 85-766 Bydgoszcz - 3,25 % od wartości netto inwestycji po przeprowadzonych przetargach na wykonanie dokumentacji technicznej i prac wykonawczych. 3. Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa „POBUD” Sp. z o.o. ul. A.G. Siedleckiego 14 85 – 868 Bydgoszcz - 4,8 % od wartości netto inwestycji po przeprowadzonych przetargach na wykonanie dokumentacji technicznej i prac wykonawczych. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 01.02.2007r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej sp. z o.o. ul. Fordońska 353 85 – 766 Bydgoszcz Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Dostawa środków chemicznych

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej 60.000 euro
termin składania ofert: 9 stycznia 2007
wynik postępowania: W dniu 09.01.2007 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Dorota Kraska – Przewodniczący, Wiesława Drążyk – Członek Komisji, Aleksandra Kirchner – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Dostawa środków chemicznych” znak sprawy: 2100-Ch/2/06 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. P.W. „HALBO” H.B. Kończewscy ul. Bydgoska 46; 86-070 Dąbrowa Chełmińska za cenę: (łączna cena poszczególnych asortymentów): 452,29 zł brutto. 2. F.H.P.U. „UNITOR” S.C. Mirosław Podlewski, Marek Podlewski, ul. Toruńska 58, 86-260 Unisław za cenę: (łączna cena poszczególnych asortymentów): 476,84 zł brutto. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 11.01.2007r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – P.W. „HALBO” H.B. Kończewscy . Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oferta złożona przez F.H.P.U. „UNITOR” S.C. Mirosław Podlewski, Marek Podlewski, została odrzucona z postępowania. Wykonawca ten nie dokonał wyceny wszystkich asortymentów (artykułów) zamówienia co było wymagane w SIWZ.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)