Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 41) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawy artykułów biurowych

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 60.000 EURO
termin składania ofert: 21 grudnia 2006
wynik postępowania: W dniu 21.12.2006 o godzinie 10:20 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Wiesława Drążyk – Członek Komisji, Krystyna Kalinowska – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Dostawy artykułów biurowych” znak sprawy: 2100-B/06 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. P.W. REDIS ul. Broniewskigo 15/17; 87-100 Toruń za cenę: (łączna cena poszczególnych asortymentów): 939,03 zł brutto. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 27.12.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – P.W. REDIS . Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Dostawa posiłków dla uczniów w szkołach w 2007 roku

zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2006
wynik postępowania: W dniu 18.12.2006 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Danuta Tomaszewska –Przewodniczący, Edyta Krause – Członek Komisji, Radosław Ciechacki – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Dostawa posiłków dla uczniów w szkołach w 2007 roku” znak sprawy: GOPS/06 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Usługi Gastronomiczne Swędera Adrian ul. Przysiersk 74; 86-122 Bukowiec za cenę: 1,87 zł brutto/za 1 posiłek; 2. Toruńskie Centrum Caritas ul. Szosa Bydgoska 1; 87-100 Toruń za cenę: 1,70 zł brutto/za 1 posiłek. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 19.12.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 2 – Toruńskie Centrum Caritas. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 67/4, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8 i 306 w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2006
wynik postępowania: W dniu 05.12.2006 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Anna Lewicka – Członek Komisji, Teresa Łabaj – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 67/4, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8 i 306 w Dąbrowie Chełmińskiej” znak sprawy: 7321/PM/5/06 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Pracownia Projektowa „SIGMA” ul. Strzelecka 10/26 85-309 Bydgoszcz za cenę: 9.150,00 zł brutto; 2. AWJ Wojciech Jaworski, ul. Bukowa 9/6 85-625 Bydgoszcz za cenę: 10.248,00 zł brutto. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 18.12.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr – Pracownia Projektowa „SIGMA” Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Linie” w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2006
wynik postępowania: W dniu 05.12.2006 o godzinie 10:25 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Anna Lewicka – Członek Komisji, Teresa Łabaj – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Linie” w Dąbrowie Chełmińskiej” znak sprawy: 7321/PM/6/06 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Pracownia Projektowa „SIGMA” ul. Strzelecka 10/26 85-309 Bydgoszcz za cenę: 26.840,00 zł brutto; 2. AWJ Wojciech Jaworski, ul. Bukowa 9/6 85-625 Bydgoszcz za cenę: 22.570,00 zł brutto. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 18.12.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 2 – AWJ Wojciech Jaworski Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki nr 64/2 w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2006
wynik postępowania: W dniu 05.12.2006 o godzinie 10:35 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Anna Lewicka – Członek Komisji, Teresa Łabaj – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki 64/2 w Dąbrowie Chełmińskiej” znak sprawy: 7321/PM/7/06 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Pracownia Projektowa „SIGMA” ul. Strzelecka 10/26 85-309 Bydgoszcz za cenę: 9.760,00 zł brutto; 2. AWJ Wojciech Jaworski, ul. Bukowa 9/6 85-625 Bydgoszcz za cenę: 11.712,00 zł brutto. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 19.12.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – Pracownia Projektowa „SIGMA” Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek Nr 55/1, 55/3, 55/5 i części działki nr 55/6 obręb geodezyjny Gzin Dolny

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2006
wynik postępowania: W dniu 30.11.2006 o godzinie 11:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Teresa Łabaj – Członek Komisji, Anna Lewicka – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek Nr 55/1, 55/3, 55/5 i części działki nr 55/6 obręb geodezyjny Gzin Dolny” znak sprawy: 7321/PM/4/06. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. AWJ Wojciech Jaworski z siedzibą przy ul. Bukowej 9/6 85 – 625 Bydgoszcz za cenę 5.368,00 zł brutto; Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 01.12.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – AWJ Wojciech Jaworski z Bydgoszczy. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOIMOŚCI GRUNTOWYCH:

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2006
wynik postępowania: W dniu 23.11.2006 r. o godz. 10:00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sześciu działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Wyniki przetargu przedstawia poniższa tabela: 

zamówienie na:

Utrzymanie przejezdności i likwidacja gołoledzi na drogach w Gminie Dąbrowa Chełmińska, około 100 km dróg - w sezonie 2006/2007

zamawiający: Gmina Dabrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej 60.000 euro
termin składania ofert: 2 listopada 2006
wynik postępowania: W dniu 02.11.2006 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Małgorzata Sadurska – Członek Komisji, Kamil Rożko – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Utrzymanie przejezdności i likwidacja gołoledzi na drogach w Gminie Dąbrowa Chełmińska - około 100 km dróg- w sezonie 2006/2007” znak sprawy: IF/P22/06 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. P.H.U. Jerzy Serocki ul. Taczaka 2/14, 85-799 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 1. samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką - 67 zł/h 2. sprzęt ładujący – 75,00 zł/h 3. samochód ciężarowy – 67,00 zł/h 4. piasek wraz z transportem, 4m3 - 115,00 zł Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 03.11.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – P.H.U. Jerzy Serocki ul. Taczaka 2/14, 85-799 Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV (8 szt.)w Zespole Szkół w Ostromecku

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 60.000 EURO
termin składania ofert: 30 października 2006
wynik postępowania: W dniu 30.10.2006 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Dorota Kraska – Członek Komisji, Małgorzata Sadurska – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV (8 szt.) w Zespole Szkół w Ostromecku” znak sprawy: IF/OZS/06 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. OKNO-PLUS Elementy Budowlane ul. Inowrocławska 33, 85-153 Bydgoszcz za cenę: 14.121,13 zł brutto; 2. Trio System Sp. z o.o. ul. Warszawska 64A, 87-148 Łysomice za cenę: 9.166,03 zł brutto. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 02.11.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 2 – Trio System Sp. z o.o. ul. Warszawska 64A, 87-148 Łysomice Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ. Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 89 ust. 1 p. 6 ustawy Pzp oferta złożona przez: OKNO-PLUS Elementy Budowlane ul. Inowrocławska 33, 85-153 Bydgoszcz, została odrzucona (oferta Wykonawcy zawiera błędy w obliczeniu ceny polegające na nieprawidłowo wyliczonym podatku VAT).  

zamówienie na:

sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY OGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2006
wynik postępowania: Dnia 28.09.2006 r. w Urzędzie Gminy przeprowadzono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości działki o pow. 60 m2 oznaczonej nr 118/3 położonej w Dąbrowie Chełmińskiej zapisanej w KW 71823. Cena wywoławcza wynosiła 1.000,oo zł. Cena otrzymana w przetargu - 1.100,oo zł. Zwycięzcami przetargu zstali małżeństwa Emilia i Radosław Kasak do 1/2 oraz Halina i Bogusław Kończewscy do 1/2. 

zamówienie na:

Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 22 września 2006
wynik postępowania: W dniu 22.09.2006 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Dorota Kraska – Członek Komisji, Kamil Rożko – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” znak sprawy: DR/P21/06 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. P.H.U. Paweł Śliwiński Ostromecko ulica Kasztanowa 9; 86-070 Dąbrowa Chełmińska za cenę: 53.318,78 zł brutto. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 25.09.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – P.H.U. Paweł Śliwiński Ostromecko. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej ul. Pod Wałem w miejscowości Czarże

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 22 września 2006
wynik postępowania: W dniu 22.09.2006 o godzinie 10:25 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Dorota Kraska – Członek Komisji, Kamil Rożko – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej ul. Pod Wałem w miejscowości Czarże” znak sprawy: DR/P19/06 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie za cenę 95.477,20 zł brutto. 2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROG - MOST” 86-221 Papowo Biskupie Jeleniec 76 za cenę 72.125,23 zł brutto; Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 25.09.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 2 – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROG - MOST” 86-221 Papowo Biskupie Jeleniec 76. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Poszerzenie i poprawa odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Ostromecko

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 21 września 2006
wynik postępowania: W dniu 21.09.2006 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Dorota Kraska – Członek Komisji, Kamil Rożko – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Poszerzenie i poprawa odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Ostromecko” znak sprawy: DR/P20/06 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROG - MOST” 86-221 Papowo Biskupie Jeleniec 76 za cenę 83.550,21 zł brutto; 2. Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. 85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 148 za cenę 178.538,44 zł brutto. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 22.09.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROG - MOST” 86-221 Papowo Biskupie Jeleniec 76 Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Dostawa soli drogowej niezbrylającej

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 20 września 2006
wynik postępowania: W dniu 20.09.2006 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Dorota Kraska – Członek Komisji, Kamil Rożko – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Dostawa soli drogowej niezbrylajacej” znak sprawy: DR/P18/06 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. SALINEX sp. z o.o. ul. P. Bartoszcze 25 88-100 Inowrocław – za cenę 231,80 zł brutto/t. 2. CENOS Sp. z .o.o. ul. Gen. Sikorskiego 22 62-300 Września – za cenę 274,50 zł brutto/t. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 22.09.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – SALINEX sp. z o.o. ul. P. Bartoszcze 25 88-100 Inowrocław. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO EKOTERM PLUS

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 60.000 EURO
termin składania ofert: 19 września 2006
wynik postępowania: W dniu 19.09.2006 o godzinie 10:25 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Dorota Kraska – Członek Komisji, Barbara Gandziarowska – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Dostawy oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS” znak sprawy: IF/EP/06 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Firma „TANK” Sp. j. ul. Chrzanowskiego 11 87-10 Toruń za cenę – 1,989 zł netto za litr (cena PKN z dnia 08.09.2006 r. 2,019 zł netto za litr pomniejszona o marżę 0,03 zł); 2. P.H.U. „INTANK” ul. Hiacyntowa 23 87-100 Toruń – za cenę 2,05 zł netto za litr (cena PKN z dnia 08.09.2006 r. 2,019 zł netto za litr powiększona o marżę 0,03 zł); Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 20.09.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – Firma „TANK” Sp. j. ul. Chrzanowskiego 11 87-10 Toruń. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

DOSTAWY WĘGLA KAMIENNEGO

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 60.000 EURO
termin składania ofert: 19 września 2006
wynik postępowania: W dniu 19.09.2006 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Dorota Kraska – Członek Komisji, Barbara Gandziarowska – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Dostawy węgla kamiennego” znak sprawy: IF/WK/06 W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” sp. j. ul. Koronowska 38 Żołędowo 86-031 Osielsko – cena łączna za poszczególne asortymenty – 1.256,99 zł brutto. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 20.09.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” sp. j. ul. Koronowska 38 Żołędowo 86-031 Osielsko. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

„Odbudowa zbiornika rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Gzin”

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 23 sierpnia 2006
wynik postępowania: W dniu 23.08.2006 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Dorota Kraska – Członek Komisji, Małgorzata Sadurska – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Odbudowa zbiornika rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Gzin” (znak sprawy: SPO/2.3/070/05/06) W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. P.P.H.U. „KONAR” ul. Bydgoska 21, 86 – 100 Świecie za cenę 95.475,59 zł brutto; 2. Zakład Usług Melioracyjnych ul. Kiełbasiewicza 8/28, 88-100 Inowrocław za cenę 67.088,14 zł brutto. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 24.08.2006 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 2 – Zakład Usług Melioracyjnych z Inowrocławia. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego Boluminek – Wałdowo Król.

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETRAG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 60.000 EURO
termin składania ofert: 22 sierpnia 2006
wynik postępowania: W dniu 22.08.2006 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Dorota Kraska – Członek Komisji, Małgorzata Sadurska – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego Boluminek – Wałdowo Król” (znak sprawy: DR/P17/06) W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Przedsiębiorstwo RJC ul. Sienkiewicza 17 Łapino 83-050 Kolbudy za cenę 44.346,68 zł brutto; 2. Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych Bydgoszcz SA ul. Opławiec 154 85-469 Bydgoszcz – za cenę 44.652,00 zł brutto; 3. PROMIT Sp. z o.o. ul. Pucka 3 85 – 712 Bydgoszcz za cenę 58.818,75 zł brutto; 4. Zakład wykonawstwa Sieci Elektrycznych „Mega-Pol” Sp. z o.o. ul. Jasiniecka 6, 85-761 Bydgoszcz – za cenę 63.074,00 zł brutto; 5. P.P.U.H. „ELTRANS” ul. Wrzesińska 43/45 paw. 38 62-200 Gniezno – za cenę 43.540,65 zł brutto; 6. Przedsiębiorstwo Elektryfikacji „ELTOR” Sp. z o.o. ul. Smoleńska 17, 85-833 Bydgoszcz – za cenę 58.804,00; 7. „MEGAZEC” Sp. z o.o. ul. Energetyczna 6, 85-950 Bydgoszcz – za cenę 61.810,12 zł brutto; 8. ENEA SA Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Bydgoszcz ul. Kąpielowa 6, 85-513 Bydgoszcz – za cenę 54.948,59 zł brutto. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 23.08.2006 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 5 – P.P.U.H. „ELTRANS” Gniezno. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ.  

zamówienie na:

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie NNW strażaków, Ubezpieczenie NNW osób skazanych, Ubezpieczenie NNW sołtysów, Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW). CPV 66330000

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIZEJ 60.000 EURO
termin składania ofert: 18 sierpnia 2006
wynik postępowania: W dniu 18.08.2006 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Dorota Kraska – Członek Komisji, Barbara Gandziarowska – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Zamawiającego” W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA Oddział Okręgowy w Poznaniu, Pion Klienta Korporacyjnego w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 20c 85-810 Bydgoszcz – 55.949,00 zł - 95 pkt. wg. kryterium oceny ofert. 2. CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Chodkiewicza 89/91 85-950 Bydgoszcz – 61.028,00 zł - 93,18 pkt. wg. kryterium oceny ofert. 3. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 34 85 – 097 Bydgoszcz – 66.936,00 zł – 82,91 pkt. wg. kryterium oceny ofert. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 21.08.2006r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 – PZU SA Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ, która uzyskała 95 pkt. wg. kryterium oceny ofert.  

zamówienie na:

BUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSTROMECKO - ULICA SZKOLNA I ULICA LEŚNA

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 60.000 EURO
termin składania ofert: 17 sierpnia 2006
wynik postępowania: W dniu 17.08.2006 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Radosław Ciechacki –Przewodniczący, Dorota Kraska – Członek Komisji, Barbara Gandziarowska – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Budowa dróg gminnych w miejscowości Ostromecko – ulica szkolna i ulica Leśna” (znak sprawy: DR/P16/06). W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. P.H.U. Serocki Jerzy Serocki Bydgoszcz za cenę 193.699,40 zł brutto; 2. P.H.U. Paweł Śliwiński Ostromecko za cenę 168.109,09 zł brutto. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 25.08.2006 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 2 – P.H.U. Paweł Śliwiński Ostromecko. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cenowo ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w SIWZ. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oferta złożona przez: P.H.U. Serocki Jerzy Serocki ul. Taczaka 2/14 85-799 Bydgoszcz, została wykluczona z postępowania z zastrzeżeniem ar. 26 ust. 3 w/w ustawy. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił swojej oferty przetargowej o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym (brak aktualnego zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek lub zaświadczeń że uzyskała zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności), co było wymagane w pkt. VII ppkt. 4 SIWZ. W związku z powyższym ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 41) starsze przetargi »