Przetargi rozstrzygnięte z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »zamówienie na:

dostawę posiłków dla uczniów w szkołach w 2006 r.

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2005
wynik postępowania: W dniu 23.12.2005 roku o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Danuta Tomaszewska - Przewodnicząca, Elżbieta Galant - członek, Mieczysław Pałczyński - członek, Mikołaj Bukowski - członek dokonała otwarcie ofert na realizację dostawy posiłków w szkołach w 2006 roku. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Henryk Chyła, Ostromecko - ofertę odrzucono ze względu na brak załączników wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Usługi gastronomiczne Adrian Swędera, Przysiersk, za cenę 1,97 zł za jeden posiłek. W wyniku prrzeprowadzonej procedury przetargowej wybrano ofertę nr 2 Usługi gastronomiczne Adrian Swędera. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2005
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości 

zamówienie na:

Przebudowa drogi krajowej nr 80 w zakresie dobudowy chodnika w miejscowości Strzyżawa

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 3 października 2005
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: - PHU Paweł Śliwiński Ostromecko za cenę 35.258,00 zł brutto; - PHU Jerzy Serocki Bydgoszcz za cenę 37.820,00 zł brutto; Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 03.10.2005r. w wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 1 - PHU Paweł Śliwiński. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza ważna oferta.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej zapisanej w KW 69965 - bez obciążeń

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 23 września 2005
wynik postępowania: 27.09.2005 o godzinie 12:00 Komisja Przetargowa w składzie: Anna Lewicka –Przewodniczący, Teresa Łabaj – Członek Komisji, Kazimierz Porażyński – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej zapisanej w KW 69965 - bez obciążeń”. W przetargu pisemnym nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: - NORD TORRENTE FISH Spółka z o.o. ul. Bazowa 44; 86 – 070 Dąbrowa Chełmińska , za cenę netto: 250.500,00 zł + 22% podatku VAT tj. 305.610,00 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu pisemnego nieograniczonego Komisja Przetargowa w dniu 04.10.2005r. wybrała ofertę nr 1 - NORD TORRENTE FISH. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza ważna oferta.  

zamówienie na:

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska dla obszaru ograniczonego ul. Toruńską, ul. Chełmińską, ul. Przemysłową i przyległymi do niej działkami, ul. Bazową, drogą dojazdową – działki nr 192/2 i nr 441/2 wraz z kołnierzem terenu do regulacji jej przebiegu

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMINSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 8 września 2005
wynik postępowania: 08.09.2005 o godzinie 11:15 Komisja Przetargowa w składzie: Teresa Łabaj –Przewodniczący, Małgorzata Sadurska – Członek, Mieczysław Pałczyński– Członek, dokonała otwarcia ofert na „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska dla obszaru ograniczonego ul. Toruńską, ul. Chełmińską, ul. Przemysłową i przyległymi do niej działkami, ul. Bazową, drogą dojazdową – działki nr 192/2 i nr 441/2 wraz z kołnierzem terenu do regulacji jej przebiegu” W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. PAU – line Pracownia Architektury i Urbanistyki ul. Króla Jana Kazimierza 4A/1 81 – 742 Sopot za cenę 48.800,00 zł brutto; termin realizacji 8 miesięcy; 2. AWJ ul. Bukowa 9/6 85 – 625 Bydgoszcz za cenę 54.778,00 zł brutto; termin realizacji 10 miesięcy; 3. Pracownia Projektowa „SIGMA” Bydgoszcz za cenę 47.582,00 zł brutto; termin realizacji 8 miesięcy; 4. Zbigniew Kołaczyński ul. T. Zana 8 ; 85- 134 Bydgoszcz za cenę 58.400,00 zł brutto; termin realizacji 12 miesięcy; 5. Projektowo Doradcze Biuro Architektoniczno – Urbanistyczne PROJ – PLAN ul. Chełmińska 103/8 86 – 300 Grudziądz za ceną 68.320,00 zł brutto; termin realizacji 4 miesiące od dnia zakończenie składania wniosków do planu. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 3 - Pracownia Projektowa „SIGMA” Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza ważna oferta.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej bez przyłączy w miejscowości Słończ Górny

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 7 września 2005
wynik postępowania: 07.09.2005 o godzinie 11:15 Komisja Przetargowa w składzie: Mieczysław Pałczyński –Przewodniczący, Barbara Gandziarowska – członek, Radosław Ciechacki – członek, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: „Budowę sieci wodociągowej bez przyłączy w miejscowości Słończ Górny”. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Rollstick – Toruń ul. Wschodnia 34 87 – 100 Toruń za cenę 77.916,45 zł brutto; 2. Zakład Robót Ziemnych „Koparko – Spycharka” Grzegorz 87 – 140 Chełmża za cenę 227.486,72 zł brutto; Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 09.09.2005r. w wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 1 - Rollstick – Toruń ul. Wschodnia 34 87 – 100 Toruń. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza ważna oferta.  

zamówienie na:

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska.

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2005
wynik postępowania: 29.08.2005 o godzinie 11:15 Komisja Przetargowa w składzie: Mieczysław Pałczyński –Przewodniczący, Teresa Łabaj – Członek Komisji, Radosław Ciechacki – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na: Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: - Zbigniew Kołaczyński ul. T. Zana 8; 85-134 Bydgoszcz za cenę 40.700,00zł brutto, termin realizacji 11 miesiąca; - Pracownia Projektowa „SIGMA” ul. Strzelecka 10/26; 85-309 Bydgoszcz za cenę 31.720,00 zł brutto, termin realizacji 8 miesięcy; - AWJ Wojciech Jaworski ul. Bukowa 9/6 85 – 625 Bydgoszcz za cenę 47.458,00 zł brutto, termin realizacji 10 miesięcy. W wyniku przeprowadzonego przetargu, Komisja Przetargowa na swoim posiedzeniu w dniu 01.09.2005r. wybrała ofertę nr 2 - Pracownia Projektowa „SIGMA”. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza ważna oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Remont drogi gminnej w Czarżu o powierzchni 700 m2

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2005
wynik postępowania: 16.08.2005 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Mikołaj Bukowski– Członek, Radosław Ciechacki – Członek, dokonała otwarcia ofert na: „Remont drogi gminnej w Czarżu o powierzchni 700 m2”. W przetargu nieograniczonym udział wzięła następująca firma: 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Świecie, za cenę 34.943,24 zł brutto. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 16.08.2005r. w wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 1 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Świecie. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza ważna oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 w m. Ostromecku Zabasta

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2005
wynik postępowania: 18.07.2005 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Mikołaj Bukowski– Członek, Radosław Ciechacki – Członek, dokonała otwarcia ofert na: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 w m. Ostromecku Zabasta”. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Zakład Usługowo – Handlowy Dylewski Lipno za cenę 58.631,09 zł brutto; 2. PHU Śliwiński Ostromecko za cenę brutto 67.222,00 zł; 3. PHU Serocki Bydgoszcz za cenę 50.800,00 zł brutto; Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 22.07.2005r. w wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 3 - PHU Serocki Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza ważna oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Budowa zatoki autobusowej w m. Nowy Dwór

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 7 lipca 2005
wynik postępowania: 07.07.2005 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Mieczysław Pałczyński –Przewodniczący, Mikołaj Bukowski – Członek, Radosław Ciechacki – Członek, dokonała otwarcia ofert na „Budowa zatoki autobusowej w m. Nowy Dwór”. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. PHU Serocki Bydgoszcz za cenę 15.382,98 zł brutto; 2. PHU Śliwiński Ostromecko za cenę 20.496,00 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 1 – PHU Serocki Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza ważna oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Utwardzenie placu w m. Ostromecko

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2005
wynik postępowania: 28.06.2005 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Mikołaj Bukowski – Członek, Małgorzata Sadurska– Członek, dokonała otwarcia ofert na „Utwardzenie placu w m. Ostromecko”. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. BUD DROG Żygląd za cenę 36.967,59 zł brutto; 2. PHU Serocki Bydgoszcz za cenę 34.807,00 zł brutto; 3. PHU Śliwiński Ostromecko za cenę 31.110,00 brutto; 4. BPRD Bydgoszcz za cenę 37.724,84 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 3 – PHU Śliwiński Ostromecko. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza ważna oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Remont drogi gminnej w Boluminku

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2005
wynik postępowania: 24.06.2005 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Mikołaj Bukowski– członek, Radosław Ciechacki – członek, dokonała otwarcia ofert na: „Remont drogi gminnej w Boluminku” W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. REMDROG ul. Nowotoruńska 8/10 85-840 Bydgoszcz za cenę brutto 54.994,67 zł; 2. „BUD-DROG” T. Galica Żygląd za cenę 49.169,77 zł brutto; 3. BPRD Bydgoszcz Sp. z o.o. za cenę 52.674,11 zł brutto; 4. PBDiM ul. Laskowicka 3 Świecie za cenę brutto 51.986,42 zł. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 27.06.2005r. w wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - „BUD-DROG” T. Galica Żygląd Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Remont drogi gminnej Otowice

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2005
wynik postępowania: 24.06.2005 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Mikołaj Bukowski– członek, Radosław Ciechacki – członek, dokonała otwarcia ofert na: „Remont drogi gminnej Otowice” W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. REMDROG ul. Nowotoruńska 8/10 85-840 Bydgoszcz za cenę brutto 71.897,04 zł; 2. „BUD-DROG” T. Galica Żygląd za cenę 64.193,13 zł brutto; 3. BPRD Bydgoszcz Sp. z o.o. za cenę 68.759,20 zł brutto; 4. PBDiM ul. Laskowicka 3 Świecie za cenę brutto 67.981,33 zł. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 27.06.2005r. w wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - „BUD-DROG” T. Galica Żygląd Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Remont drogi powiatowej w Wałdowie

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2005
wynik postępowania: 24.06.2005 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Mikołaj Bukowski– członek, Radosław Ciechacki – członek, dokonała otwarcia ofert na: „Remont drogi powiatowej w Wałdowie” W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. REMDROG ul. Nowotoruńska 8/10 85-840 Bydgoszcz za cenę brutto 71.897,04 zł; 2. „BUD-DROG” T. Galica Żygląd za cenę 64.217,43 zł brutto; 3. BPRD Bydgoszcz Sp. z o.o. za cenę 67.880,80 zł brutto; 4. PBDiM ul. Laskowicka 3 Świecie za cenę brutto 68.017,44 zł. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 27.06.2005r. w wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - „BUD-DROG” T. Galica Żygląd Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

„Remont drogi gminnej Czarże - Gzin”

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2005
wynik postępowania: 24.06.2005 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Mikołaj Bukowski– członek, Radosław Ciechacki – członek, dokonała otwarcia ofert na: „Remont drogi gminnej Czarże - Gzin” W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. REMDROG ul. Nowotoruńska 8/10 85-840 Bydgoszcz za cenę brutto 44.083,48 zł; 2. „BUD-DROG” T. Galica Żygląd za cenę 42.419,20 zł brutto; 3. BPRD Bydgoszcz Sp. z o.o. za cenę 45.817,10 zł brutto; 4. PBDiM ul. Laskowicka 3 Świecie za cenę brutto 41.458,28 zł. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 27.06.2005r. w wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 4 - PBDiM ul. Laskowicka 3 Świecie Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

„Zmiana pokrycia dachowego (azbest) na budynku Remizy OSP w Gzinie”

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euto
termin składania ofert: 22 czerwca 2005
wynik postępowania: 27.06.2005 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Mieczysław Pałczyński – Przewodniczący, Mikołaj Bukowski – Członek, Radosław Ciechacki – Członek dokonała otwarcia ofert na „wymiana pokrycia dachu na budynku Remizy OSP w Gzinie”. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Zakład Blacharsko – Instalacyjny s.c. ŻURAŃSCY ul. Narutowicza 27 86-300 Grudziądz za cenę 62.806,75 zł brutto; 2. Przedsiębiorstwo Infrastruktury Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska „PODMAR” ul. Mikorzyńska 3 88-100 Inowrocław za cenę 68.226,28 zł brutto; 3. „BUDOWLANKA” Barbara Kuczyńska ul. Śniadeckich 5/59 86-300 Grudziądz za cenę 52.014,70 zł brutto; 4. AGRO – TERM P.U.H. Zakład Ślusarski A. Koprowski Jajkowo 87-313 Brzozie za cenę 78.760,76 zł brutto. 5. Zakład Blacharsko – Dekarski Stefan Faustmann ul. Altanowa 28/54 85-790 Bydgoszcz za cenę 58.598,33 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu 06.07.2005 roku wybrała ofertę nr 3 - „BUDOWLANKA” Barbara Kuczyńska ul. Śniadeckich 5/59 86-300 Grudziądz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Remont drogi gminnej w Ostromecku

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2005
wynik postępowania: W dniu 13.06.2005 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński - Przewodniczący, Małgorzata Sadurska - członek, Mikołaj Bukowski - członek, dokonała otwarcia ofert na remont drogi gminnej w Ostromecku. W przetargu wzięły udział następujące firmy: -PRD Toruń, za cenę 61.681,98 zł brutto, -BUD-DROG Galica, za cenę 52.205,97 zł brutto, -BPRD Bydgoszcz, za cenę 52.923,60 zł brutto, -REMDROG Bydgoszcz, za cenę 55.954,08 zł brutto, PBDiM Świecie, za cenę 56.561,64 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - BUD_DROG Galica. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Remont drogi gminnej w Strzyżawie

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2005
wynik postępowania: 13.06.2005 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Małgorzata Sadurska – Członek Mikołaj Bukowski – Członek, dokonała otwarcia ofert na remont drogi gminnej w Strzyżawie. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. PRD Toruń, zacenę 63.738,05 zł brutto, 2. BUD-DROG Galica, za cenę 59.440,33 zł brutto, 3. BPRD Bydgoszcz, za cenę 51.964,68 zł brutto, 4. REMDROG Bydgoszcz, za cenę 57.819,22 zł brutto, 5. PBDiM Świecie za cenę 58.447,03 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 3 BPRD Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

„Zmiana pokrycia dachowego (azbest) na budynku przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej”

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: DO 60 000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2005
wynik postępowania: 10.06.2005 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Mieczysław Pałczyński – Członek, Małgorzata Sadurska – Członek dokonała otwarcia ofert na „wymiana pokrycia dachu na budynku przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej”. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Zakład Blacharsko – Instalacyjny s.c. ŻURAŃSCY ul. Narutowicza 27 86-300 Grudziądz za cenę 65.698,70 zł brutto; 2. AGRO – TERM P.U.H. Zakład Ślusarski A. Koprowski Jajkowo 87-313 Brzozie za cenę 55.429,48 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - AGRO – TERM P.U.H. Zakład Ślusarski A. Koprowski Jajkowo 87-313 Brzozie. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

zakup i dowóz tłucznia betonowego

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: powyżej 6 000 euro
termin składania ofert: 13 maja 2005
wynik postępowania: 13.05.2005 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński – Przewodniczący, Mikołaj Bukowski– członek, Mieczysław Pałczyński – członek, dokonała otwarcia ofert na: „zakup i dowóz tłucznia betonowego” W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. PW „BOGMAR” Bogdan Śliwiński Ostromecko za cenę 19 zł netto za tonę. Na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 13.05.2005r. w wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 1. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »