Przetargi rozstrzygnięte z 2004 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »zamówienie na:

sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 10.000,00 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2004
wynik postępowania: W dniu 10.11.2004r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu II ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego:  

zamówienie na:

Utwardzenie placu przy szkole w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 22 września 2004
wynik postępowania: 22.09.2004 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Mieczysław Pałczyński– Członek Komisji, Mikołaj Bukowski – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na zadanie pn.: Utwardzenie placu przy szkole w Dąbrowie Chełmińskiej. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: - P.H.U. SEROCKI Jerzy Serocki; ul. Taczaka 2/14 85-799 Bydgoszcz, za cenę brutto: 32.500,00zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 1 - P.H.U. SEROCKI Jerzy Serocki Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza ważna oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Utrzymanie przejezdności i likwidacja gołoledzi na drogach w Gminie Dąbrowa Chełmińska, około 100 km dróg - w sezonie 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 9 września 2004
wynik postępowania: 09.09.2004 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Mieczysław Pałczyński– członek, Radosław Ciechacki – członek, dokonała otwarcia ofert na: utrzymanie przejezdności i likwidacja gołoledzi na drogach w Gminie Dąbrowa Chełmińska, około 100 km dróg - w sezonie 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: - P.H.U. „MIR-MAR” s.c. M. Cierzniakowski, M. Kuśmierek; Czemlewo 46 86-070 Dąbrowa Chełmińska, za cenę brutto: *samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką – 42,70 zł/h *sprzęt ładujący – 48,80 zł/h *samochód ciężarowy – 36,60 zł/h *piasek wraz z transportem (4m3) – 61 zł - P.H.U. SEROCKI Jerzy Serocki; ul. Taczaka 2/14 85-799 Bydgoszcz, za cenę brutto: *samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką – 55,00 zł/h *sprzęt ładujący – 54,00 zł/h *samochód ciężarowy – 50,00 zł/h *piasek wraz z transportem (4m3) – 105,00 zł W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 1 - P.H.U. „MIR-MAR” s.c. M. Cierzniakowski, M. Kuśmierek; Czemlewo 46 86-070 Dąbrowa Chełmińska . Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza ważna oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 7 września 2004
wynik postępowania: W dniu 07.09.2004r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych:  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na zaopatrzenie w wodę oraz adaptację istniejących ciągów melioracyjnych w projektowane ciągi drogowe na terenie projektowanego osiedla „Dąbrowa Południe” w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 7 września 2004
wynik postępowania: 07.09.2004 o godzinie 9:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Mieczysław Pałczyński– członek, Radosław Ciechacki – członek, dokonała otwarcia ofert na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na zaopatrzenie w wodę oraz adaptację istniejących ciągów melioracyjnych w projektowane ciągi drogowe na terenie projektowanego osiedla „Dąbrowa Południe” w Dąbrowie Chełmińskiej. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: * IMAR Pracownia Projektowa 64-800 Chodzież ul. Bosa 9 za cenę 11.834,00 zł brutto; * Instprojbud Bydgoszcz ul. Tczewska 16; 85-382 Bydgoszcz za cenę 14.640,00 zł brutto; * LESPOL Bydgoszcz, ul. Wiosny Ludów 4/12; 85-859 Bydgoszcz za cenę 12.310,00 zł brutto. * BSiP „BIPROKABEL” ul. Jagiellońska 103; 85-027 Bydgoszcz za cenę 24.034,00 zł brutto * Projektowanie Nadzór Doradztwo Budowlane B. Tyrankiewicz ul. Ks. St. Krausego 3/4 86-105 Świecie za cenę 31.720,00 zł brutto; * PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Fordońska 110; 85-739 Bydgoszcz za cenę 53.924,00 zł brutto; * EKOSAN – PROJEKT” Pracownia Projektowa Inżynierii Wodno-Ściekowej ul. Licznerskiego 7; 85-796 Bydgoszcz za cenę 39.040,00 zł brutto; * Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT” ul. Jagiellońska 120; 85-067 Bydgoszcz za cenę 26.718,00 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 1 - IMAR Pracownia Projektowa 64-800 Chodzież ul. Bosa 9. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

„Modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej”

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2004
wynik postępowania: 31.08.2004 o godzinie 10:00 Komisja Przetargowa w składzie: Mieczysław Pałczyński –Przewodniczący, Mikołaj Bukowski – Członek, Radosław Ciechacki – Członek, dokonała otwarcia ofert na „Modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej” w ramach Podkomponentu B2 – Edukacja PAOW. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: * KONTBUD Sp. z o.o ul. Zduny 8; 85-055 Bydgoszcz za cenę 114.042,62 zł brutto; * OKNOVID Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8 85-785 Bydgoszcz za cenę: 75.242,40 zł brutto; * P.W. „LECH” Sp. z o.o. ul. Smoleńska 1a Bydgoszcz za cenę: 102.928,20 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 OKNOVID Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8 85-785 Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza ważna oferta.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie szyb od stłuczenia - ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie komunikacyjne (OC,NNW).

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2004
wynik postępowania: W dniu 25.08.2004 roku o godzinie 10:00 Komisja przetargowa w składzie:Mieczysław Pałczyński - Przewodniczący, Mikołaj Bukowski - członek Komisji, Radosław Ciechacki - członek Komisji dokonała otwarcia ofert na Ubezpieczenie mienia Zamawiającego w zakresie *ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych *ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku *ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych *ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej *ubezpieczenie szyb od stłuczenia *ubezpieczenie NNW *ubezpieczenie komunikacyjne (OC,NNW). W przetargu wzięła udział firma: PZU Inspektorat w Bydgoszczy za cenę 58 374,oo zł. W wyniku przetargu wybrano ofertę PZU Inspektorat w Bydgoszczy. 

zamówienie na:

Dzierżawa na okres 5 lat części nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 54 ( po spółdzielni Mlecz- Masz)

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: KONKURS OFERT
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2004
wynik postępowania: 24.08.2004 o godzinie 11:15 Komisja Przetargowa w składzie: Anna Lewicka –Przewodniczący, Teresa Łabaj – Członek, Radosław Ciechacki – Członek, dokonała otwarcia ofert na dzierżawę na okres 5 lat części nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 54 (po spółdzielni Mlecz- Masz). W konkursie ofert udział wzięły następujące firmy: 1. P.W. Artur Szamański ul. Homarowa 19; 85 - 435 Bydgoszcz za miesięczną cenę dzierżawy 244,00 brutto W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 1 - P.W. Artur Szamański Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.  

zamówienie na:

Opracowanie planu miejscowego części centrum wsi Dąbrowa Chełmińska obejmującego obszar ograniczony ul. Targową, terenami leśnymi ( działkami Nr 85/1 LP i 85/2 LP), linią kolejową, ul. Leśną, ul. Wyzwolenia , ul Rzemieślniczą wraz z zabudową od ul. Rzemieślniczej do ul. Ptasiej, wraz z ul. Cichą i działką Nr 130/10 , ul. Młyńską i ul. Bydgoską do ul. Targowej.

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 23 sierpnia 2004
wynik postępowania: 24.08.2004 o godzinie 11:15 Komisja Przetargowa w składzie: Teresa Łabaj –Przewodnicząca, Mikołaj Bukowski – Członek, Radosław Ciechacki – Członek, dokonała otwarcia ofert na „Opracowanie planu miejscowego części centrum wsi Dąbrowa Chełmińska obejmującego obszar ograniczony ul. Targową, terenami leśnymi (działkami Nr 85/1 LP i 85/2 LP), linią kolejową, ul. Leśną, ul. Wyzwolenia , ul Rzemieślniczą wraz z zabudową od ul. Rzemieślniczej do ul. Ptasiej, wraz z ul. Cichą i działką Nr 130/10 , ul. Młyńską i ul. Bydgoską do ul. Targowej. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: *Pracownia Projektowa „SIGMA” Bydgoszcz za cenę 49.532,00 zł brutto; *Zbigniew Kołaczyński Bydgoszcz za cenę 38.700,00 zł brutto. *Pracownia Projektowa „SIEĆ I” Paweł Łukowicz Bydgoszcz za ceną 38.900,00 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - Zbigniew Kołaczyński. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Zamówienie na: sprzedaż n/w pojazdów: *AUTOBUS marki AUTOSAN H-9 rocznik 1983, odbudowa 2000r. cena wywoławcza 23.500 zł * SAMOCHÓD DOSTAWCZY marki NYSA typ 522 rocznik 1990 cena wywoławcza 450zł

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2004
wynik postępowania: 17.08.2004 o godzinie 11:00 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Anna Lewicka – Członek, Mieczysław Pałczyński – Członek, przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w pojazdów: *AUTOBUS marki AUTOSAN H-9 rocznik 1983, odbudowa 2000r. cena wywoławcza 23.500 zł *SAMOCHÓD DOSTAWCZY marki NYSA typ 522 rocznik 1990 cena wywoławcza 450zł #Zwycięzcą przetargu ustnego na sprzedaż SAMOCHÓDU DOSTAWCZEGO marki NYSA typ 522 został Pan Frąckiewicz Karol zam. Stablewice 26; 86-260 Unisław za cenę 690,-zł. #Zwycięzcą przetargu ustnego na sprzedaż AUTOBUSU marki AUTOSAN H-9 rocznik 1983, odbudowa 2000r. został Urząd Gminy Kowal ul. Piwna 33; 87-820 Kowal za cenę 38.000,00 zł.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji ściekowej z Ostromecka do Bydgoszczy

zamawiający: INWESTOR ZASTĘPCZY PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI INWESTYCJI SP Z O.O.
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 euro
termin składania ofert: 13 sierpnia 2004
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy poinformowało, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej z Ostromecka do Bydgoszczy” została wybrana oferta pana Mirosława Rychlika prowadzącego Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Bydgoszcz, Oddział Nowe Dąbie 89-210 Łabiszyn. Cena wybranej oferty: 1.096.877,40. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30-08-2004 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 353.  

zamówienie na:

„Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej dla posesji w miejscowości Ostromecko (bez osiedla Zabasta)”

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2004
wynik postępowania: 09.08.2004 o godzinie 9:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Mikołaj Bukowski – członek, Radosław Ciechacki – członek, dokonała otwarcia ofert na „Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej dla posesji w miejscowości Ostromecko (bez osiedla Zabasta)”. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: *IMAR Pracownia Projektowa Chodzież, za cenę 31.476,00 zł brutto; *Instprojbud Bydgoszcz, za cenę 14.640,00 zł brutto; *Projektowanie Nadzór Doradztwo Budowlane B. Tyrankiewicz Świecie, za cenę 26.840,00 zł brutto; *LESPOL Bydgoszcz, za cenę 34.160,00 zł brutto; *Andrzej Rożek 85-322 Bydgoszcz, za cenę 23.180,00 zł brutto; *Biuro Usług Incest-Projekt LAWANDA Bydgoszcz, za cenę 12.932,00 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 5 - Biuro Usług Inwest-Projekt LAWANDA Bydgoszcz Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

„Prace geodezyjne – umowa na 2 lata”

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2004
wynik postępowania: 30.07.2004 o godzinie 11:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Anna Lewicka – Członek, Radosław Ciechacki – Członek, dokonała otwarcia ofert na : „Prace geodezyjne – umowa na 2 lata” W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Agencja Usług dla Rolnictwa „AUROL” S.C. Bydgoszcz - oferta odrzucona z przyczyn formalnych. 2. WBGiTR w Bydgoszczy – liczba pkt. 100. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - WBGiTR w Bydgoszczy. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

„Wykonanie szacunków nieruchomości – umowa na 2 lata”

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2004
wynik postępowania: 30.07.2004 o godzinie 11:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Anna Lewicka – Członek, Radosław Ciechacki – Członek, dokonała otwarcia ofert na : „Wykonanie szacunków nieruchomości – umowa na 2 lata” W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Janusz Michalik Z.U.B.i T. PROINWESTBUD Brzoza k/Bydgoszczy, liczba pkt. – 64,82. 2. Roman J. Pryłowski ATIP Obsługa Nieruchomości Bydgoszcz – liczba pkt. 100. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - Roman J. Pryłowski ATIP Obsługa Nieruchomości Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

„Remont dachu na budynku komunalnym w Gzinie 30”

zamawiający: URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2004
wynik postępowania: 27.07.2004 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Kazimierz Porażyński –Przewodniczący, Mikołaj Bukowski – Członek, Radosław Ciechacki – Członek, dokonała otwarcia ofert na „Remont dachu na budynku komunalnym w Gzinie 30”. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Zakład Remontowo-Budowlany, Usługi Ślusarskie, Ostromecko, za cenę 33.407,58 zł brutto; 2. Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy, Bydgoszcz, za cenę 31.766,78 brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy, ul. Lawinowa 8/66 85-791 Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

„Opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późń. zm.) przez okres 2 lat”

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2004
wynik postępowania: 26.07.2004 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Mikołaj Bukowski –Przewodniczący, Teresa Łabaj – Członek, Radosław Ciechacki – Członek, dokonała otwarcia ofert na „Opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późń. zm.) przez okres 2 lat”. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Zbigniew Kołaczyński Bydgoszcz – liczba pkt. 86,66, 2. Wiesława Witkowska-Kołakowska Bydgoszcz – liczba pkt. 100, 3. Ewa Pasoń Bydgoszcz – liczba pkt. 74,64. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - Wiesława Witkowska-Kołakowska Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

„Budowa wodociągu we wsi Rafa Gmina Dąbrowa Chełmińska”

zamawiający: INWESTOR ZASTĘPCZY PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI INWESTYCJI SP. Z O.O.
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 22 lipca 2004
wynik postępowania: 22.07.2004 o godzinie 11:00 Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert na „Budowę wodociągu we wsi Rafa Gmina Dąbrowa Chełmińska”. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. Chojnice za cenę 208.909,80 zł brutto; 2. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALFA” Sp. z o.o. Bydgoszcz; za cenę 483.971,70 zł brutto; 3. Rollstick-Toruń Sp. z o.o. Toruń; za cenę 126.272,88 zł brutto; 4. Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Mirosław Rychlik Nowe Dąbie; za cenę 124.385,36 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 4 - Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Mirosław Rychlik Nowe Dąbie. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Opracowanie planu miejscowego „Osiedla pod Gruszą” w Ostromecku obejmującego obszar pomiędzy drogą wojewódzką Nr 551, z lasem (działką Nr 151/3 LP), terenem kolejowym oraz linią rozgraniczającą działkę Nr 271/15 z działką Nr 271/19

zamawiający: URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2004
wynik postępowania: 21.07.2004 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Mikołaj Bukowski –Przewodniczący, Teresa Łabaj – Członek Komisji, Radosław Ciechacki – Członek Komisji, dokonała otwarcia ofert na Opracowanie planu miejscowego „Osiedla pod Gruszą” w Ostromecku obejmującego obszar pomiędzy drogą wojewódzką Nr 551, z lasem (działką Nr 151/3 LP), terenem kolejowym oraz linią rozgraniczającą działkę Nr 271/15 z działką Nr 271/19. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: - Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ul. Krzywickiego 9; 02-078 Warszawa za cenę 35.380,00 brutto, termin realizacji 8,5 miesiąca - Halina Witkowska ul. Bielawskiego 1/44; 85-796 Bydgoszcz za cenę 19.520,00 zł brutto, termin realizacji 9 miesięcy - Zbigniew Kołaczyński ul. T. Zana 8; 85-134 Bydgoszcz za cenę 22.000,00 zł brutto, termin realizacji 9,5 miesiąca W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - Halina Witkowska ul. Bielawskiego 1/44; 85-796 Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Remont placu na terenie szkolnym w Wałdowie Królewskim

zamawiający: URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2004
wynik postępowania: 09.07.2004 o godzinie 10:15 Komisja Przetargowa w składzie: Mieczysław Pałczyński –Przewodniczący, Małgorzata Sadurska – członek, Mikołaj Bukowski – członek, dokonała otwarcia ofert na „Remont placu na terenie szkoły w Wałdowie Królewskim” W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: INTERN-BETON Sp. z o.o., Bydgoszcz, za cenę 47.962,26 brutto; P.H.U.P. „BUD-DROG”, Chełmno, za cenę 37.813,29 brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - P.H.U.P. „BUD-DROG”, Chełmno Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej z biblioteką w Ostromecku

zamawiający: URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 30 czerwca 2004
wynik postępowania: 30.06.2004 o godzinie 12:15 Komisja Przetargowa w składzie: Mikołaj Bukowski –Przewodniczący, Teresa Łabaj – członek, Radosław Ciechacki – członek, dokonała otwarcia ofert na „Wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej z biblioteką w Ostromecku” W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy: 1. Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy, ul. Lawinowa 8/66; 85-791 Bydgoszcz za cenę 34.994,10 zł brutto. 2. Zakład Dekarsko-Blacharski, Lucim, 86-013 Mąkowarsko za cenę 50.221,33 brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 1 - Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy, ul. Lawinowa 8/66 85-791 Bydgoszcz Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Procedurę przetargu nieograniczonego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »