Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Sprzedaż samochodów osobowych: SKODA 6Y FABIA I VW PASSAT

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: NABÓR OFERT
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 19 lutego 2021  13:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Jacek Białek Wicie 46 08-470 Wilga. Cena oferty VW Passat – 2100 zł. netto. Uzasadnienie wyboru ofert: Wybrana oferta spełniła wymagania Sprzedającego.  

zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlice wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa.

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.20.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 25 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta : Andrzej Gratkowski ul. Rysia 18 86-070 Dąbrowa Chełmińska. Cena brutto oferty: 1 599 000,00 zł. Gwarancja – 5 lat Termin płatności – 28-dniowy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – gwarancja oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności.  

zamówienie na:

Budowy placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko i Wałdowo Królewskie

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Wałdowie Królewskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta : Argon Klaudiusz Półtorak ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl. Cena brutto oferty: 124 345,01 zł. Gwarancja – 5 lat Termin płatności – 28-dniowy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – gwarancja oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności.  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)