Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

Modernizacja dróg na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.15.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 22 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Drobud Sp. J. Ryszard Szreiber & i Krzysztof Szreiber ul. Głowackiego 20 87-140 Chełmża Cena wybranej oferty: 356472,45 zł brutto Kryterium G – Gwarancja na okres 5 lat Kryterium T – 28 dniowy termin płatności. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz Kryteriów gwarancja i termin płatności.  

zamówienie na:

dzierżawa oraz sprzedaż wymienionych nieruchomości gruntowych

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: 4697 zł - 305800 zł
termin składania ofert: 19 października 2020  10:00
wynik postępowania: Działek nie sprzedano - brak chętnych 

zamówienie na:

Utrzymanie przejezdności i likwidacja gołoledzi na wszystkich drogach gminnych powiatowych, chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz parkingach i placach Gminie Dąbrowa Chełmińska - w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.12.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.H.U. SEROCKI Jerzy Serocki. Gzin, ul. Żurawia 32 86-070 Dąbrowa Chełmińska. Cena oferty brutto - 961 910,00 zł. Termin realizacji (reakcji) – rozpoczęcie świadczenia usługi w czasie 1 godzin/y od otrzymania telefonicznego wezwania do świadczenia usługi. Termin płatności – 21-dniowy liczony od daty wpływu do Zamawiającego. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta spełniła wymagania Zamawiającego i uzyskała liczbę punktów 85,00 na 100, sumując punktację w kryterium oceny ofert – Cena, kryterium oceny ofert - Termin realizacji (reakcji) oraz kryterium oceny ofert - Termin płatności.  

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. Modernizacja ul. Żwirowej w miejscowości Czarże, Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin, Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.13.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 9 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta : Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, ul. Kołłątaja 8 85-080 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 30 975,03 zł., Wypłata transzy kredytu – 1 dzień od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta spełniła wymagania Zamawiającego i uzyskała maksymalną liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – Cena oraz kryterium oceny ofert – Wypłata transzy kredytu.  

zamówienie na:

Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.11.2020
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Inwalidów 45 85-749 Bydgoszcz. Cena brutto – 2 044 869,84 zł. Kryterium A - akcja edukacyjna – wykonawca zadeklarował przeprowadzenie akcji. Kryterium N - czas naprawy bądź wymiany pojemnika – pierwszego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta spełniła wymagania Zamawiającego i uzyskała maksymalną liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – Cena, kryterium oceny ofert – Akcja edukacyjna oraz kryterium oceny ofert – Czas naprawy bądź wymiany pojemnika.  

zamówienie na:

Remont drogi powiatowej nr 1540C Rafa-Pień

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.9.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 29 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta : Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o. ul. Matejki 1A 85-061 Bydgoszcz Cena oferty: 83 580,00 zł brutto Gwarancja – 5 lat Termin płatności – 28-dniowy Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – gwarancja oraz kryterium oceny ofert – termin płatności.  

zamówienie na:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska”

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.8.2020
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta : Arenella Sp. z o.o. ul. Turystyczna 78 26-067 Strawczynek część 1 zamówienia Cena brutto – 1 192 527,82 zł Okres gwarancji Wykonawcy – 10 lat od odbioru końcowego Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie – 2 dni robocze od momentu zgłoszenia Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert - czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie, kryterium oceny ofert - okres gwarancji.  

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu ciężarowego marki FIAT DUCATO

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: NABÓR OFERT
nr sprawy: .
wartość: Cena minimalna 1 300 zł. netto + podatek VAT
termin składania ofert: 9 czerwca 2020
wynik postępowania: Wybrana oferta: Krzysztof Buliński, Czemlewo 28A, 86-070 Dąbrowa Chełmińska. Cena oferty: 1320,00 zł. netto. + doliczony podatek VAT. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta spełniła wymagania Sprzedającego.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.7.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta :BOGMAR Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska. Cena oferty – 2 127 510,20 zł. brutto Gwarancja – 5 lat Termin płatności – 28-dniowy Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – gwarancja oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności.  

zamówienie na:

Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.6.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: BYDGOSTA Sp. z o.o. ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz Cena oferty – 898 000,00 zł. brutto Gwarancja – 5 lat Termin płatności – 28-dniowy Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – gwarancja oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności.  

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa części ulicy Rzemieślniczej (droga gminna nr 050542C) w km 0+000,00 do 0+430,00 oraz ulicy Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00, oraz sięgacz ulicy Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie, Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gm. Dąbrowa Chełmińska.

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.5.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta : Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 85-080 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 145 833,93 zł. Wypłata transzy kredytu – 1 dzień od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał maksymalną liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – Cena oraz kryterium oceny ofert – Wypłata transzy kredytu.  

zamówienie na:

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: 305800 zł
termin składania ofert: 24 marca 2020  10:00
wynik postępowania: przetarg się nie odbył 

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w miejscowości Bolumin

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.4.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 25 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowalnych DROBUD SP.J. Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża Cena wybranej oferty: 147 024,80 zł. brutto Kryterium Gwarancja – 5 lat Kryterium Termin płatności – 28-dniowy Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – gwarancja oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi w miejscowości Wałdowo Królewskie, ul. Zacisze - działka nr 91.

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: NABÓR OFERT
nr sprawy: .
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 21 lutego 2020  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. ul. Czesława Tańskiego 16, 73-102 Stargard. Cena brutto: 56 796,48 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym uzyskał w kryterium wyboru ofert Cena 100%.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bazowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: .
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2020  15:30
wynik postępowania: Wybrana oferta: MELDROG Wykonastwo i Usługi Projektowe Robert Górny, ul. Szeroka 21, 86-260 Unisław. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym uzyskał w kryterium wyboru ofert Cena 100%. 

zamówienie na:

Roboty nawierzchniowe na drogach gruntowo-tłuczniowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2020.

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: .
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 stycznia 2020  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Usługowy EMIREX Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 18/22, 42-200 Częstochowa Łączna cena brutto: 34 944,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania robót nawierzchniowych, w związku z powyższym uzyskał w kryterium wyboru ofert Cena 100%.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej nr 050506C - ul. Lipowa w miejscowości Gzin

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.2.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 24 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowalnych DROBUD Sp. J. Ryszard Szreiber&Krzysztof Szreiber, ul Głowackiego 20, 87-140 Chełmża. Cena wybranej ofert: 110 800,00 zł brutto, kryterium Gwarancja 5 lat, kryterium Termin płatności - 28 dni. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najkorzystniejszą ofertę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert - cena, kryterium oceny ofert - gwarancja oraz w kryterium oceny ofert - termin płatności. 

zamówienie na:

Roboty drogowe z użyciem tłucznia betonowego w 2020 roku

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bogmar Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 158 916 ,00 zł brutto Kryterium T – dostawa z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Kryterium P – Termin płatności 21 dni. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – termin dostawy oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności.  

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)