Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach projektu pn.:"Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełminska.

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.19.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 3 lutego 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)