Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska”

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.14.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)