zamówienie na:

Roboty nawierzchniowe na drogach gruntowo-tłuczniowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2020.

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: .
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 stycznia 2020  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Usługowy EMIREX Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 18/22, 42-200 Częstochowa Łączna cena brutto: 34 944,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania robót nawierzchniowych, w związku z powyższym uzyskał w kryterium wyboru ofert Cena 100%.  

Nabór ofert
na "Roboty nawierzchniowe na drogach gruntowo-tłuczniowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2020".

Pliki do pobrania:

Termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@dabrowachelminska.lo.pl lub dostarczyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - Nabór ofert: Roboty nawierzchniowe na drogach gruntowo-tłuczniowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2020 - do sekretariatu Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska  w terminie do dnia 27-01-2020 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-01-2020 r. o godz. 12.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (146kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Karolina Mikulska
Opublikował: Karolina Mikulska (13 stycznia 2020, 10:03:32)

Ostatnia zmiana: Karolina Mikulska (5 lutego 2020, 15:13:18)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 170