zamówienie na:

sprzedaż samochodu

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: min. 900,00 zł
termin składania ofert: 10 grudnia 2019  16:00
wynik postępowania: Unieważnia się postępowanie ze względu na brak ofert spełniających kryteria przetargu. 
OGŁOSZENIE
p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
z dnia 26 listopada 2019 r.
 
         Działając na mocy zarządzenia nr 0050.92.2018 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej ogłaszam sprzedaż Samochodu.

1.      Marka                     - Volkswagen Vento
2.      Rok produkcji           - 1993
3.      Nr rejestracyjny       - CBY 94T9
4.      Przebieg                  - 267 988

Samochód można oglądać po uprzednim umówieniu (Tel 822-576-874) w m. Dąbrowa Chełmińska. Pod powyższym nr telefonu również można uzyskać szczegółowe informację.
Cena minimalna  900,00 zł.
Oferty składane poniżej ceny minimalnej zostaną odrzucone z postępowania. Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę. Do wartości wskazanej w ofercie nie będzie doliczany podatek Vat  w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 6  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Koszty związane z nabyciem samochodu, oraz koszt transportu, ponosi kupujący. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem – „Volkswagen Vento”  w biurze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińśkiej  przy ul. Otowickiej 2, w terminie do 10 grudnia r. do godz. 16:00.

metryczka


Odpowiada za treść: Dawid Matusiak - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Opublikował: Szymon Kalawski (29 listopada 2019, 16:50:00)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (13 grudnia 2019, 07:49:00)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 161