Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2019

zamówienie na:

Sprzedaż wymienionych nieruchomości gruntowych w Dąbrowie Chełmińskiej i na Wielkiej Kępie

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: 13 - 211,3 tyś. zł
termin składania ofert: 17 października 2019  08:00
wynik postępowania: sprzedano 2 działki 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Dnia 23.10.2019 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonych pod zabudowę usługową i rzemieślniczą z funkcją uzupełniającą – zabudowa jednorodzinna oraz I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej – przeznaczenie terenu – teren leśny oraz Wielkiej Kępie przeznaczenie terenu – teren rolniczy.


1) Działka nr 60/44 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0:

 • do przetargu dopuszczono - 1 osób

 • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

 • cena wywoławcza – 45.000,00 zł

 • kwota osiągnięta w przetargu – 45.500,00 zł

 • nabywca nieruchomości – Marta Lewandowska2) Działka nr 200/34 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00064727/5:

 • do przetargu dopuszczono - 0 osób

 • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

 • cena wywoławcza – 59.000,00 zł.

 • kwota osiągnięta w przetargu – brak

 • nabywca nieruchomości – brak3) Działka nr 201/35 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00064727/5:

 • do przetargu dopuszczono - 0 osób

 • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

 • cena wywoławcza – 67.500,00 zł.

 • kwota osiągnięta w przetargu – brak

 • nabywca nieruchomości – brak4) Działka nr 109 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069964/3:

 • do przetargu dopuszczono - 1 osób

 • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

 • cena wywoławcza – 13.000,00 zł.

 • kwota osiągnięta w przetargu – 13.150,00 zł

 • nabywca nieruchomości – Katarzyna Bukowska5) Działka nr 76/2 położona w Wielkiej Kępie zapisana w KW BY1B/00220081/6

 • do przetargu dopuszczono - 0 osób

 • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

 • cena wywoławcza – 26.800,00 zł.

 • kwota osiągnięta w przetargu – brak

 • nabywca nieruchomości – brakWÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

ogłasza:

 1. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej

        Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Malinowej:

Zdjęcie

Działka Nr 60/44 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska - NR2 uchwalonego uchwałą Nr XVI.117.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 175 z 2016 r.). Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 • Obciążenia nieruchomości – brak.

 • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 29.11.2018 r..

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 04.03.2019 r..

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 30.04.2019 r..

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 19.07.2019 r..


2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych

          Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Produkcyjnej:
Zdjęcie

Działki Nr 201/34, 201/35 objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 201/18 w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą NR VIII/61/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 19, poz. 216). Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę usługową i rzemieślniczą z funkcją uzupełniającą – zabudowa jednorodzinna.

 • Obciążenia nieruchomości – brak.

 • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.


3. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Wyzwolenia oraz w Wielkiej Kępie:
Zdjęcie

Działka Nr 109 nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Przeznaczenie terenu - teren leśny.

Działka Nr 76/2 nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Przeznaczenie terenu - teren rolniczy.

 • Obciążenia nieruchomości – brak.

 • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2019 r. o godz. 10ºº.

w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 (sala posiedzeń).

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w pieniądzu PLN w wyżej wymienionej wysokości.

 • Wadium należy wpłacić na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska

B/S O Dąbrowa Chełmińska 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001

najpóźniej do dnia 17.10.2019 r. (tj. znajdować się na koncie Gminy)

W tytule przelewu należy określić na którą z działek zostaje wpłacane wadium.

 • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód tożsamości,

- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),

- zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.

 • Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu, zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

 • Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 • Koszty związane z zapisem notarialnym nieruchomości ponosi nabywca.

 • Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr (52) 38-16-005 wew. 45.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, tablicach ogłoszeń sołectw, opublikowano na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska.


Odpowiada za treść: Anna Gworek
Opublikował: Szymon Kalawski (19 września 2019, 10:56:15)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (6 grudnia 2019, 14:52:43)
Zmieniono: informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 688

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij