Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2018

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych

zamawiający: Wójt Gminy
tryb zamówienia: ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: 33000-50000
termin składania ofert: 11 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: Sprzedano jedną nieruchomość za kwotę 33500 zł netto WÓJT  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA
ogłasza:
 
1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bazowej:
Lp.Działka nrPowierzchnia [ha]Księga wieczystaCena wywoławczaWadiumUwagi
1200/41
Dąbrowa Chełmińska
0,1634BY1B/00064727/550.000,00 zł5.000,00 złDo ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%

Działka Nr 200/41 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ul. Toruńską, ul. Chełmińską, ul. Przemysłową i przyległymi do niej działkami, ul. Bazową i projektowaną ul. od strony południowej uchwalonego uchwałą NR XXXI/235/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 129, poz. 1917). Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową.
  • Obciążenia nieruchomości – brak.
  • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.
2. VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Targowej:
Lp.Działka nrPowierzchnia [ha]Księga wieczystaCena wywoławcza *Wadium
1.60/240,1239BY1B/00069965/033.000,00 zł3.000,00 zł
Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Wyżej wymieniona działka objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Targowa” uchwalonego uchwałą Nr XVII/119/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 99, poz. 1571) Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Obciążenia nieruchomości – brak.
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 24.09.2015 r.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 25.11.2015 r.
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 21.04.2016 r.
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 14.09.2016 r.
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 19.04.2017 r.
VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 30.08.2017 r.
 
 
Przetargi odbędą się w dniu 11.01.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 (w sali narad).
 
W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w pieniądzu PLN w wyżej wymienionej wysokości.
 
Wadium należy wpłacić na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska
B/S O Dąbrowa Chełmińska 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001
najpóźniej do dnia 05.01.2018 r. (tj. znajdować się na koncie Gminy)
W tytule przelewu należy określić na którą z działek zostaje wpłacane wadium.
 
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód tożsamości,
- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),
- zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości, a w przypadku uchylania się od umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.
 
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu, zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z zapisem notarialnym nieruchomości ponosi nabywca.
Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 2 lub telefonicznie pod  nr (52) 38-16-056 wew. 58.
 
Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, tablicach ogłoszeń sołectw, opublikowano na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dnia 11.01.2018 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej

1) Działka Nr 200/41 o pow. 0,1634 ha położona w Dąbrowie Chełmińskiej, zapisana
w KW BY1B/00064727/5 przeznaczona pod zabudowę usługową.
do przetargu dopuszczono 1 osobę
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 50.000,00 zł netto
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak, przetarg zakończony wynikiem negatywnym.


Dnia 11.01.2018 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej

1) Działka Nr 60/24 o pow. 0,1239 ha położona w Dąbrowie Chełmińskiej, zapisana w KW BY1B/00069965/0 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
do przetargu dopuszczono 2 osoby
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 33.000,00 zł netto
Kwota osiągnięta w przetargu – 33,500,00 zł + VAT
Nabywca  nieruchomości – Magdalena Magda Affelska i Michał Mikołaj Affelski.


Odpowiada za treść: Małgorzata Kopaczewska
Opublikował: Sławomir Zieliński (28 listopada 2017, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (18 stycznia 2018, 15:06:27)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 250

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij