Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2017

Ogłoszenia o naborze do pracy unieważnione z 2017 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)przyczyna unieważnienia: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – do spraw wodno - kanalizacyjnych w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska, ogłoszony w dniu 20 lipca 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska i na tablicy informacyjnej Urzędu.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, pok. 14, w terminie 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


stanowisko:

do spraw wodno - kanalizacyjnych

miejsce pracy: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
termin składania dokumentów: 4 sierpnia 2017  13:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)