Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2019 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)wybrany kandydat: Karolina Osak, Czarże 
uzasadnienie wyboru: Pani Karolina Osak spełniła w największym stopniu wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 24 września 2019 r.

stanowisko:

stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

miejsce pracy: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
termin składania dokumentów: 14 października 2019  15:30

wybrany kandydat: Karolina Mikulska, Łubianka 
uzasadnienie wyboru: Pani Karolina Mikulska w najlepszym stopniu spełniła wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 24 września 2019 r.

stanowisko:

stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i zamówień publicznych

miejsce pracy: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
termin składania dokumentów: 14 października 2019  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)