Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2018 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)wybrany kandydat: Anna Gworek, Unisław 
uzasadnienie wyboru: Pani Anna Gworek spełniła w największym stopniu wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 14 listopada 2018 r.
Wykazała się bardzo dobrą znajomością zakresu działania w/w stanowiska oraz przepisów funkcjonujących w ramach struktur samorządowych, dotyczących w szczególności przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami, warunków zabudowy.
Zatrudnienie Pani Anny Gworek na stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami i warunków zabudowy w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.stanowisko:

wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami i warunków zabudowy

miejsce pracy: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21
termin składania dokumentów: 28 listopada 2018  15:30

wybrany kandydat: Hanna Wiśniewska, zam. Dąbrowa Chełmińska 
uzasadnienie wyboru: Pani Hanna Wiśniewska w największym stopniu spełniła wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy w ww. stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym dnia 01.03.2018 r.
Posiada długoletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku urzędniczym w jednostce, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.). Udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, wykazując się doskonałą znajomością przepisów ustaw i rozporządzeń obowiązujących na ww. stanowisku.
Zatrudnienie Pani Hanny Wiśniewskiej na stanowisku starszego referenta ds. świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.


stanowisko:

starszy referent ds. świadczenia wychowawczego

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21
termin składania dokumentów: 15 marca 2018  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)