Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2017 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)wybrany kandydat: Patrycja Krauze, Janowo 
uzasadnienie wyboru: Pani Patrycja Krauze spełniła w największym stopniu wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 11 października 2017 r.
Wykazała się bardzo dobrą znajomością zakresu działania w/w stanowiska oraz znajomością przepisów funkcjonujących w ramach struktur samorządowych, dotyczących w szczególności przepisów z zakresu poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki.
Zatrudnienie Pani Patrycji Krauze na stanowisko do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.


stanowisko:

stanowisko urzędnicze do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki

miejsce pracy: Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
termin składania dokumentów: 25 października 2017  15:30

wybrany kandydat: Hanna Kociniewska, Janowo 
uzasadnienie wyboru: INFORMACJA O WYNIKU NABORU
przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia z dnia 4 lipca 2017 r.
na stanowisko urzędnicze ds. poboru podatków
w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Hanna Kociniewska, zam. Janowo.

Uzasadnienie:

Pani Hanna Kociniewska w najlepszym stopniu spełniła wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 4 lipca 2017 r.
Wykazała się bardzo dobrą znajomością zakresu działania w/w stanowiska oraz znajomością przepisów funkcjonujących w ramach struktur samorządowych, dotyczących w szczególności przepisów z zakresu dot. finansów publicznych.
Zatrudnienie kandydatki na stanowisko do spraw poboru w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.


stanowisko:

do spraw poboru podatków

miejsce pracy: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
termin składania dokumentów: 20 lipca 2017  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)