Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2016

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2016 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)wybrany kandydat: Aneta Lewandowska, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Pani Aneta Lewandowska spełniła w największym stopniu wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 16 lutego 2016 r.
Wykazała się bardzo dobrą znajomością zakresu działania w/w stanowiska oraz znajomością przepisów funkcjonujących w ramach struktur samorządowych, dotyczących w szczególności przepisów regulujących zasady gospodarki wodno - ściekowej
W ocenie Komisji Rekrutacyjnej zatrudnienie kandydatki na stanowisko inspektora do spraw wodno - kanalizacyjnych w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.


stanowisko:

inspektor do spraw wodno – kanalizacyjnych

miejsce pracy: Urząd Gminy Dabrowa Chełmińska
termin składania dokumentów: 29 lutego 2016  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)