Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)wybrany kandydat: Szymon Kalawski, Ostromecko 
uzasadnienie wyboru: Pan Szymon Kalawski spełnił wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne
do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze z dnia 27 listopada 2020 r.
Wykazał się znajomością zakresu zadań obowiązujących na w/w stanowisku oraz wiedzą z zakresu przepisów funkcjonujących w ramach struktur samorządowych.

Zatrudnienie Pana Szymona Kalawskiego na stanowisku do spraw obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.


stanowisko:

stanowisko urzędnicze do spraw obsługi informatycznej

miejsce pracy: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21
termin składania dokumentów: 8 grudnia 2020  17:00

wybrany kandydat: Małgorzata Sadurska, Dąbrowa Chełmińska 
uzasadnienie wyboru: Pani Małgorzata Sadurska spełniła wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze z dnia 24 listopada 2020 r.
Wykazała się bardzo dobrą znajomością zakresu zadań obowiązujących na w/w stanowisku oraz przepisów funkcjonujących w ramach struktur samorządowych, dotyczących w szczególności przepisów z zakresu ustaw: prawo oświatowe o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, o finansowaniu zadań oświatowych, o systemie informacji oświatowej oraz
o samorządzie gminnym.

Zatrudnienie Pani Małgorzaty Sadurskiej na stanowisku do spraw oświaty w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.


stanowisko:

stanowisko urzędnicze do spraw oświaty

miejsce pracy: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
termin składania dokumentów: 7 grudnia 2020  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)