Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)wybrany kandydat: Anna Bosacka, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: INFORMACJA O WYNIKU NABORU
przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia z dnia 15 stycznia 2020 r.
na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Bosacka, zam. Bydgoszcz.

Uzasadnienie:

Pani Anna Bosacka spełniła w największym stopniu wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 15 stycznia 2020 r.
Wykazała się bardzo dobrą znajomością zakresu działania w/w stanowiska oraz przepisów funkcjonujących w ramach struktur samorządowych, dotyczących w szczególności przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, kodeks cywilny, o podatkach i opłatach lokalnych, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym.
Zatrudnienie Pani Anny Bosackiej na stanowisku do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.


stanowisko:

stanowisko urzędnicze do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki

miejsce pracy: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
termin składania dokumentów: 30 stycznia 2020  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)