Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1918) starsze karty »
numer wpisu:

52/2017

data: 2 stycznia 2018
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: 1 drzewo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

numer wpisu:

51/2017

data: 2 stycznia 2018
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: 31 drzew
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

numer wpisu:

50/2017

data: 2 stycznia 2018
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: 2 drzewa
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

numer wpisu:

49/2017

data: 2 stycznia 2018
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: 20 drzew
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

numer wpisu:

48/2017

data: 19 grudnia 2017
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: 101 drzew
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

numer wpisu:

47/2017

data: 5 grudnia 2017
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: 1 drzewo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

numer wpisu:

46/2017

data: 1 grudnia 2017
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: 24 drzewa
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

numer wpisu:

45/2017

data: 1 grudnia 2017
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: 19 drzew
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

numer wpisu:

44/2017

data: 27 listopada 2017
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: 5 drzew
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

numer wpisu:

43/2017

data: 24 listopada 2017
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: 2 drzewa
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1918) starsze karty »